English Contact Nieuwsbrief
Volgende projecten: 31 maart 2018 Kanon Pokajanen 14 april 2018 Arvo Pärt 18 november 2017  Noorderkerk  Schuytstraat 9 - Den Haag 11 november 2017  Waalse kerk  Noordeinde 25 - Den Haag ‘Path of Miracles’ 11 en 18 november 2017